Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) neemt de theorie-examens digitaal af in opdracht van het CCV, welke op haar beurt weer een onderdeel is van de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) afdeling luchtvaart. Een digitaal examen maak je op een computer bij het CBR met een touch screen. Je kunt door het examen bladeren en eventueel vragen markeren om deze later na te lezen en te beantwoorden.

Om theorie-examens te mogen doen, heb je een toelatingsbewijs nodig van het CBR. Dit formulier sturen we toe als je je hebt ingeschreven voor de klassikale theorie avonden. Na invullen en ondertekenen geef je dit af aan de balie van de vliegschool. Wij ondertekenen het als jouw opleider en sturen het door naar het CCV. Je krijgt van het CBR/CCV een brief dat je bent toegelaten. Dat doen wij dus alleen voor leerlingen die bij ons ook de praktijk-vliegopleiding volgen. Het toelatingsbewijs blijft 1 jaar geldig. Als je binnen die tijd geen enkel examen gedaan hebt, dan vervalt dit bewijs en moet je het opnieuw aanvragen. De aanvraag is gratis en duurt ca. 1 week.

Het theorie-examen kan je afleggen op willekeurige data op verschillende CBR examencentra. Deze kan je pas reserveren als wij je als opleider “accorderen”. Accorderen doen wij nadat je bent toegelaten door het CBR voor alle vakken. Daarna kan je via MijnCBR een datum en lokatie prikken. Inloggen werkt via je DigiD en je kan gelijk betalen via deze site. De prijs is momenteel €103,75 per vak (ook voor een herexamen).

Bij het reserveren van theorie-examens is het vaak een gepuzzel om op de gewenste examendag een CBR locatie te vinden binnen het 10 dagen window. Je hebt immers maar 6 windows om examens in te mogen doen en met 7 vakken kom je al gauw uit om 2 vakken per window te reserveren. Verderop lees je meer over nog meer voorwaarden.

Om snel meerdere locaties te kunnen zien en een reservering te maken binnen het 10 dagen window, geldt de volgende procedure.

Kies het examen wat je wilt agenderen, en kies Reserveren (in dit voorbeeld COM).

Selecteer daarna NIET een locatie op de kaart, maar selecteer een aantal datums door op elk van die dagen te klikken.

Klik op Zoeken, je krijgt nu een lijst met alle locaties en tijden die op de door jou gewenste dagen kunnen. Met de pijl naar rechts (rechtsboven bij de tabel) kan je andere tijden zien op die dagen. Selecteer een blokje om die datum, tijd en locatie vast te leggen.

Je moet alle 7 theorie-examens behalen binnen 18 maanden na het halen van het eerste examen. De 7 examens moet je in (de maximale) zes examenzittingen afleggen. En je hebt maximaal 4 herexamens per vak. Een examenzitting is een periode van 10 aaneengesloten dagen waarin je  ook eventuele herexamens moet doen. We noemen dat het 10 dagen “window”, waarvan je er dus 6 hebt. Dus je hoeft de examens niet op 1 dag te doen, maar je kan ze spreiden binnen die 10 dagen. Je kan geen herexamens in hetzelfde window. Dus ben je net gezakt voor een examen, dan moet je weer wachten tot een volgend window.

Let op dat alle resultaten vervallen als je niet binnen de 18 maanden na het eerste examen alle theorie-examens hebt afgerond. Een vak heb je pas gehaald als je een score van 75% of meer behaald. Als je alle 7 vakken behaald hebt, ontvang je je theoriecertificaat.

Binnen 24 maanden nadat je het laatste theorievak hebt gehaald moet je de PPL/LAPL Skill-Test (het praktijk examen) hebben gedaan.

Herziening/Inzage

Als je het inhoudelijk niet eens bent of dat er een onduidelijk vraag gesteld is op het theorie examen, kan je een verzoek om herziening doen of inzage vragen. Dit laatste gebeurt zelden. Bij een Herziening gaat een expert beoordelen of je gelijk hebt of niet. Als je gelijk hebt, wordt de vraag uit het examen geschrapt en bestaat de kans dat je een hogere score krijgt.

Als opleider mogen we dit niet opsturen, dus je moet zelf actie ondernemen. Stuur het verzoek naar:

CBR, divisie CCV
Afdeling Luchtvaartexamens
Postbus 1810
2280 DV RIJSWIJK ZH

Vermeld in het verzoek de volgende gegevens;

  • het soort verzoek (herziening of inzage)
  • je naam, voorletter(s), geboortedatum, adres en telefoonnummer
  • je kandidaatsnummer (dit staat vermeld op uw toelatingsbewijs)
  • de naam van het examen
  • de examendatum
  • probeer de vraag te beschrijven en geef de reden(en) waarom de vraag niet goed is