Onze Head of Training, Frank Morelisse is een geautoriseerde Flight Examiner en kan je van dienst zijn met de volgende services;

  • Skill-test (praktijk examen) LAPL(A)/PPL(A)/CPL(A)/O-PPLA (omzetting buitenlands brevet)
  • Profcheck t.b.v. renewal (vernieuwing nadat het verlopen is) van je SEP of TMG rating
  • Profcheck t.b.v. revalidation (verlenging binnen de geldigheidsperiode) van je SEP of TMG rating
  • “Resetten” ureneis LAPL(A)
  • Herhalingstraining 13e uur LAPL(A)
  • Herhalingstraining 12e uur PPL(A)/CPL(A)
  • Medical Flight Test (in opdracht medisch instituut)
  • Proefexamens

Als examenkandidaat mag je zelf je examinator kiezen voor je Skill-test en belangrijk is dat de examinator objectief is. Hoewel je als examinator maximaal 25% van de opleidingsuren les hebt mogen geven (FCL.1005), heeft Vliegschool Hilversum besloten de 0% regel te hanteren. Dit om belangenverstrengeling tegen te gaan.

Skill-tests en Profchecks kunnen ook op een andere lokatie dan EHHV afgenomen worden en ook op je eigen vliegtuig. De correcte formulieren zullen worden meegenomen en als examinator ben ik tegen aansprakelijkheid verzekerd.

Neem contact op voor meer informatie of adviesgesprek voor het weer geldig maken van je brevet.

FCL.1005   Beperking van bevoegdheden in het geval van belangenverstrengeling

Het is examinatoren niet toegestaan om:

a)

vaardigheidstests of beoordelingen van vakbekwaamheid af te nemen bij kandidaten voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid, bevoegdverklaring of certificaat:

1)

wanneer ze aan de kandidaat niet meer dan 25% vlieginstructie hebben gegeven voor het bewijs van bevoegdheid, de bevoegdverklaring of het certificaat waarvoor de vaardigheidstest of beoordeling van vakbekwaamheid wordt afgelegd; of

2)

wanneer ze verantwoordelijk waren voor de voordracht voor de vaardigheidstest, in overeenstemming met FCL.030, punt b);

b)

vaardigheidstests, bekwaamheidsproeven of beoordelingen van vakbekwaamheid af te nemen wanneer ze hun objectiviteit niet kunnen garanderen.

The administrative action taken after a rating or approval has lapsed that renews the privileges of the rating or approval for a further specified period, consequent upon the fulfilment of specified requirements.
The administrative action taken within the validity of a rating or approval that allows the holder to continue to exercise the privileges of a rating or approval for a further specified period, consequent upon the fulfilment of specified requirements.