Language Proficiency Exam

Een ander verplicht item op je brevet is het LPE. Een Engelse taaltoets (FCL.055), waarvoor je een score van 4 t/m 6 kan halen.

Geldigheid van een LPE:

 • ICAO Level 6 (Expert) onbeperkt
 • ICAO Level 5 (Extended) 6 jaar
 • ICAO Level 4 (Pre-operational) 4 jaar

Wij adviseren je deze test te doen tegen het einde van je praktijkopleiding. In de test zitten namelijk ook luchtvaart gerelateerde onderwerpen wat je kans op een Level 6 vergroot.

Je bent vrij in de keuze van een LPE opleider. Als je het online wilt doen kan je kiezen voor ATC-COMM of ben je bereidt om naar Vliegveld Lelystad af te reizen, kies dan voor iFly4YOU.

Note1: Een ATO met een beperkte LAB bevoegdheid (is VSH niet) mag ook tijdens Skill-tests en profchecks een LPE 4 verlengen (niet “verhogen” naar 5 of 6). Lees meer.

Note2: Het is vreemd genoeg mogelijk om met een ongeldig LPE te vliegen. In feite is dan je RT bevoegdheid ook niet meer geldig en als je niet communiceert (mic knop indrukken) is dit volgens de regels. Uitluisteren kan dus wel en je bent gebonden aan groene velden. CTR’s crossen is er dus niet bij.

Note3: Het KIWA rekent voor een LPE bijschrijving €63.

FCL.055 Taalvaardigheid

a) Algemeen. Bestuurders van vleugelvliegtuigen, helikopters, powered-lift luchtvaartuigen en luchtschepen die gebruik moeten maken van de radiotelefoon, mogen de bevoegdheden van hun bewijs van bevoegdheid en bevoegdverkla­ ringen niet uitoefenen, tenzij ze een taalvaardigheidaantekening hebben op hun bewijs van bevoegdheid waaruit beheersing van de Engelse taal blijkt of de taal gebruikt voor radiocommunicatie tijdens de vlucht. Op de het bewijs van bevoegdheid moeten de taal, het vaardigheidsniveau en de geldigheidsdatum worden vermeld.

b) De kandidaat voor een taalvaardigheidaantekening moet in overeenstemming met aanhangsel 2 van onderhavig deel ten minste een operationeel niveau van taalvaardigheid aantonen voor zowel het gebruik van fraseologie als gewone taal. Daartoe moet de kandidaat zijn bekwaamheid aantonen om:

 1. effectief te communiceren met alleen maar de stem en in situaties van persoon tot persoon;
 2. over algemene en werkgerelateerde onderwerpen nauwgezet en duidelijk te kunnen communiceren;
 3. geschikte communicatiestrategieën te gebruiken voor het uitwisselen van berichten en voor het herkennen en oplossen van misverstanden in een algemene of werkgerelateerde context;
 4. met succes om te kunnen gaan met de taalkundige uitdagingen die ontstaan door een complicatie of onverwachte wending van gebeurtenissen die voorkomen binnen de context van een routinematige werksituatie of communi­ catietaak, waarmee hij voor het overige bekend is; en
 5. een dialect of accent te gebruiken dat voor de luchtvaartgemeenschap begrijpelijk is.

c) Uitgezonderd voor bestuurders die hebben aangetoond te beschikken over een taalvaardigheid op expertniveau, in overeenstemming met aanhangsel 2 van onderhavig deel, zal de taalvaardigheidaantekening worden onderworpen aan een herbeoordeling elke:

 • 4 jaar, indien het aangetoonde niveau op het operationele niveau ligt; of
 • 6 jaar, indien het aangetoonde niveau op het niveau van uitgebreide kennis ligt.

Het LPE is verplicht voor afgifte van een vliegbrevet met Radiotelefonie (RT). Voor het afnemen van het LPE maakt ATC-communication gebruik een geheel vernieuwde test die erkend is in o.a. alle EASA landen waaronder Nederland en België. 
ATC-Communication heeft intussen ruim 3000 vliegers getest van ballonvaarder, sportvlieger tot captains uit de grote luchtvaart met zeer goede resultaten.

De test vindt online plaats op een zelf te bepalen tijdstip en plaats en je hebt een computer nodig die aangesloten is op het internet + een webcam en een microfoon (is in de meeste laptops standaard ingebouwd). Voorafgaand aan de test moet je een kopie van het paspoort uploaden dat wordt gebruikt voor identificatie. Tijdens de test krijg je een luchtvaart gerelateerd interview en je moet vooraf opgenomen vragen beantwoorden. Tijdens de test moet de kandidaat aantonen dat hij/zij voldoende kan communiceren in de Engelse taal in een luchtvaart omgeving. Het minimum niveau dat moet worden behaald is ICAO Level 4. De ervaring leert dat iedereen in een keer het vereiste niveau haalt.

Hoe gaat de test in z’n werk;

1. Vanuit de database komen er 3 luchtvaart thema afbeeldingen op het scherm. Gebruik zoveel mogelijk woorden om te beschrijven wat je ziet,

2. Beantwoord de vragen van de online interface. Door een “virtual interviewer” zullen verschillende vragen gesteld gaan worden. Je selecteert zelf wanneer de vraag zal starten en daarna moet je de recording starten waardoor jouw antwoord kan worden opgenomen. Het is belangrijk dat jouw antwoord niet alleen bestaat uit “Yes” of “No” of erg korte zinnen. Jouw taalvaardigheid zal worden beoordeeld en niet de  inhoud van wat je zegt,

3. Neem deel aan een gesimuleerde ATC communicatie met read back op basis van de online module van de test. Dit zal ons in staat stellen om jouw Engelse taalvaardigheid te beoordelen. Jouw antwoorden worden opgenomen en later beoordeeld toor een Authorized Language Assessor.

Als je voor jezelf het gevoel hebt dat jouw niveau van Engels redelijk is dan is aanvullende voorbereiding niet nodig.Het is echter mogelijk om een preparation course te volgen waardoor je inhoudelijk wordt voorbereid op het LPE met als doel het halen van een zo hoog mogelijke score.
Om een indicatie te krijgen van welk niveau van Engels hoort bij een bepaalde ICAO score kun je de volgende geluidsfragmenten op de ICAO site beluisteren. Let op, het gaat hier om een willekeurige test en de beoordeling op alle 6 onderdelen staat er achter. De laagst behaalde score wordt het uiteindelijke ICAO level. Als je voorafgaand aan de LPE wilt weten wat jouw huidige niveau van Engels is en of dit hoog genoeg is om de test te gaan doen dan is het mogelijk om een korte Placement test te doen via het internet. De prijs hiervan bedraagt €50,- en aan de hand van de score kan worden bepaald of dit niveau hoog genoeg is voor het LPE examen of dat voorbereidende training noodzakelijk is. Als je het LPE examen boekt na het doen van deze Placement test dan krijg je €25,- korting op het LPE examen.

Voor een aanmelding wil ATC-COMM graag de volgende gegevens ontvangen:

 • OfficiĂ«le naam zoals vermeld (gaat worden) op het brevet
 • Adres (voor vermelding op de factuur)

Van ons krijg je een factuur gemaild en na betaling een pre paid code. Registreer je daarna via de site, vul je prepaid code in en je kunt beginnen met de LPE test.