Met veiligheid in het achterhoofd kan je desgewenst anoniem een incident, voorval of airprox (near miss) melden

De Verordening (EU) nr. 376/2014 voor het melden van voorvallen in de burger- en kleine (niet commerciële) luchtvaart is sinds 15 november 2015 van kracht (zie ook ILT). Een luchtvaartvoorval is elke veiligheid gerelateerde gebeurtenis:

  • die een luchtvaartuig, de inzittenden of andere personen in gevaar brengt of zou kunnen brengen,
  • die in het bijzonder een ongeval of een ernstig incident omvat.

Je kan (anoniem) melding maken via de Vliegschool, direct bij de EASA of aan beide. De procedure is zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Ons doel is pertinent niet om sancties op te leggen. Afhankelijk van de melding worden partijen benaderd door onze Safety manager voor een objectieve beoordeling en collega vliegers geïnformeerd via onze Info&Safetybulletins om herhaling te voorkomen.

Geef tekstueel de situatie weer of gebruik bijvoorbeeld Inzicht vliegverkeer, Flightradar 24 of deze historische METAR site om e.e.a. te verduidelijken. Vermeld bijv. datum, tijdstip, betrokken vliegers/vliegtuigen, weersgesteldheid etc.

via de Vliegschool

Wil je je melding (enkel) naar de Vliegschool doen, gebruik dan dit formulier.

via EASA

Je kan via EASA een formulier downloaden of online je melding doen. Ook kan je je melding achteraf nog aanpassen. Er is geen enkel veld verplicht en vul in wat je weet. Klik op het plaatje voor een directe doorverwijzing.

Wil je ook dat wij als Vliegschool op de hoogte worden gesteld voor bijvoorbeeld een terugkoppeling naar onze Info&Safetybulletins, mail dan je ingevulde formulier ook door aan onze Safety manager.