REGLEMENT VLIEGSCHOOL HILVERSUM

Het volledige en de laatste uitgave van het Reglement is hiernaast te downloaden. Aanpassingen worden gedaan naar aanleiding van veranderende wetgeving of nieuwe inzichten. Onderstaand wat highlights in een korte beschrijving om je een idee te geven.

 • Vliegschool Hilversum verstrekt geen informatie leerlingen of huurders aan derden.
 • Het is niet toegestaan formatie-, foto-, reklamesleep en kunstvluchten uit te voeren of deel te nemen aan luchtvaartwedstrijden of vertoningen. Dit geldt evenzo voor het uitvoeren van cost-sharings vluchten van anoniem verworven “passagiers” op sites zoals Wingly en VFRpilots.
 • Solovluchten mogen alleen plaatsvinden met een soloverklaring en geldige medical.
 • Het is niet toegestaan om foto- of filmcamera’s of andere zaken aan de buitenkant van een vliegtuig te bevestigen.
 • Er mogen geen vervoersvluchten van A naar B uitgevoerd worden.
 • Eigen risico is € 2.500,- voor cascoschade of totaalverlies (dit bedrag is te verminderen bij bewezen Currency en Crewcard).
 • De leerling en huurder gaan als een goed huisvader om met het gehuurde vliegtuig.
 • Er geldt een ervaringseis van 3 maanden per toesteltype.
 • Voor het vliegen met passagiers geldt de 90 dagen regel met 3 starts en 3 landingen.
 • Zorg dat je met wettelijk geldige papieren vliegt.
 • Er geldt een onkostenvergoeding als je binnen 24 uur een les cancelled.

Lees alle voorwaarden in de pdf.