Als CPL/ATPL/TMG of RPL MLA brevethouder kan je bij ons je SEP Classrating opleiding volgen om (weer) op een SEP vliegtuig te mogen vliegen. Een SEP Classrating bestaat uit een aantal trainingsuren gevolgd door een Skill-Test (FCL.725). Staat de SEP rating al op je brevet, dan volstaat een Profcheck. Zo niet, dan moet ook het brevet document vernieuwd worden met deze nieuwe aantekening. Het komt ook nogal eens voor dat de SEP rating niet meer op je brevet staat, omdat het verlopen is (dit geldt overigens ook voor MEP en IR bijvoorbeeld). Een telefoontje naar het KIWA of buitenlandse CAA zorgt snel voor duidelijkheid.

De opleiding bestaat uit het (weer) bekend raken met een Single Engine Piston vliegtuig, airwork, emergency’s en navigatie oefeningen. Zie dit overzicht uit onze syllabus;schermafbeelding-2016-11-14-om-13-17-14

Volgens onze SEP Classrating syllabus moet je opgeteld 6:45* uur DUAL training gehad hebben. Je kan deze uren gebruiken om een goede keuze te maken voor welk vliegtuig type je kiest als je je SEP brevet binnen hebt. Hiervoor hebben we een leuke aanbieding Proeflespakket Vloot Mix. Je vliegt dan 1 uur op de Tecnam, 1 uur op de Cessna en 1 uur op de Piper Warrior.

Ook dient de theorie weer opgefrist te worden. Hiervoor hebben we een speciale Drillster training met afsluitend een toets.

Belangrijk is ook dat je een geldig Medical, LPE en Radiotelefonie certificaat hebt.

* Dit staat niet in FCL.725. Tussen ILT en de stichting die onze syllabi schijft is nog overleg gaande. Misschien dat hier pas in april 2018 meer over bekend wordt.

Eisen voor de afgifte van klasse- en typebevoegdverklaringen

Opleidingscursus. Een kandidaat voor een klasse- of typebevoegdverklaring moet een opleidingscursus volgen aan een ATO.

De opleidingscursus voor een typebevoegdverklaring moet de verplichte opleidingselementen bevatten voor het relevante type zoals gedefinieerd in de gegevens voor operationele geschiktheid die zijn bepaald in overeenstemming met deel 21.

Theorie-examen. De kandidaat voor een klasse- of typebevoegdverklaring moet slagen voor een theorie-examen georganiseerd door de ATO om aan te tonen dat hij over de theoriekennis beschikt, vereist voor de veilige bediening van het toepasselijke type of de toepasselijke klasse van luchtvaartuig.

Voor éénmotorige luchtvaartuigen wordt het theorie-examen mondeling afgelegd ten overstaan van de examinator tijdens de vaardigheidstest om te bepalen of men al dan niet voldoende kennisniveau heeft verworven.

Vaardigheidstest. Een kandidaat voor een klasse- of typebevoegdverklaring moet slagen voor een vaardigheidstest in overeenstemming met aanhangsel 9 van onderhavig deel om aan te tonen dat hij over het vereiste vaardigheidsniveau beschikt voor een veilige vluchtuitvoering in de toepasselijke klasse of het toepasselijke type luchtvaartuig.

De kandidaat moet een voldoende halen voor de vaardigheidstest binnen een periode van zes maanden na het begin van de opleidingscursus voor klasse- of typebevoegdverklaring en binnen een periode van zes maanden voorafgaand aan de aanvraag voor de afgifte van de klasse- of typebevoegdverklaring.

Neem Contact op voor een afspraak met onze Head of Training om deze conversie door te spreken voordat je hieraan begint.