Bel ons op 035-5771201|info@vliegschool-hilversum.nl
THEORIE OPLEIDING 2017-10-24T13:01:13+00:00

De theorie opleiding voor het LAPL(A) en PPL(A) brevet is hetzelfde en bestaat uit 7 vakken

Om theorie-examens te mogen doen heb je een toelatingsbewijs nodig van CBR dat je aanvraagt via onze Vliegschool. Je mag dus niet zelfstandig een aanvraag doen. Het CBR neemt de theorie-examens af in opdracht van het CCV, welke op haar beurt weer een onderdeel is van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) afdeling luchtvaart.

Je start dus met je aanvraag door het downloaden en invullen van het toelatingsbewijs. Mail het formulier ondertekend of geef het af aan de balie van de Vliegschool (i.v.m. de wet op de privacy is geen kopie paspoort/rijbewijs of ID-kaart meer nodig). Wij sturen het dan ondertekend door. Je krijgt van het CBR/CCV een brief dat je bent toegelaten. Het toelatingsbewijs blijft 1 jaar geldig. Als je binnen die tijd geen enkel examen gedaan hebt, dan vervalt dit bewijs en moet je het opnieuw aanvragen. De aanvraag is gratis en duurt ca. 1 week.

Het digitale theorie examen kan je afleggen op willekeurige data en op één van de 20 CBR examencentra. Een digitaal examen maak je op een computer bij het CBR met een touch screen. Je kunt door het examen bladeren en eventueel vragen markeren om deze later na te lezen en te beantwoorden.

Je moet rekening houden met het behalen van alle examens binnen 18 maanden na het halen van het eerste examen, waarin je aan maximaal zes examen zittingen deel mag nemen. En je hebt maximaal 4 herexamens per vak. Een examen zitting is een periode van 10 aaneengesloten dagen. Dus je hoeft de examens niet op 1 dag te doen, maar je kan ze spreiden binnen 10 dagen. Let op dat alle resultaten vervallen als je niet binnen de 18 maanden de theorie examens hebt afgerond. Een vak heb je pas gehaald als je een score van 75% of meer behaald. Pas dan ontvang je je theoriecertificaat.

Voordat je aan één of meerdere examen(s) kan deelnemen bij één van de CBR examencentra, dienen wij je als opleider voor één of meerdere vakken te accorderen. Dit is een nieuwe EU regel en dient als een soort kwaliteitscontrole. De autorisatie doen we pas nadat je geslaagd bent voor de betreffende Drillster toets(en). Drillster is een online platform met up-to-date examenvragen. Zo kan je overal en op allerlei apparaten oefenen. Dit zeer succesvolle LAPL/PPL e-learning programma gebruiken wij om je reservering te accorderen. Stuur ons een mail als je voor een toets bent geslaagd.

Pas na een akkoord van ons, kan je daarna via MijnCBR zelf een datum en examen centrum reserveren. Als je kort van te voren de examens reserveert kan het zijn dat je op verschillende examencentra examens moet doen om binnen dit 10 dagen “window” te blijven. Inloggen moet via je DigiD en betalen gaat ook gelijk via deze site. De prijs is €100,70 per vak.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de planning. Er is geen bepaalde volgorde van de vakken. Een idee zou kunnen zijn dat je met Aerodynamica, Prestatieleer en Vliegtuigtechniek begint. Dit zijn 2 examenvakken en hebben de beste aansluiting met je (eerste)praktijklessen. Maar je kan ook kiezen voor de wat makkelijkere vakken zoals Luchtvaartwetgeving, VFR Communicatie en Fysiologie.

Binnen 24 maanden nadat je het laatste theorievak hebt gehaald moet je de PPL/LAPL Skill-Test (praktijk examen) hebben afgerond.

Je mag de praktijkopleiding en theorie opleiding bij verschillende opleiders binnen de EU volgen. Wil je alle EU regels over de theorie opleiding lezen, zie dan FCL.025.

FCL.025   Theorie-examens voor afgifte van bewijzen van bevoegdheid

a)   Verantwoordelijkheden van de kandidaat

1)

Kandidaten moeten de volledige examenreeks voor een specifiek bewijs van bevoegdheid of specifieke bevoegdverklaring afleggen onder de verantwoordelijkheid van één lidstaat.

2)

Kandidaten mogen het examen pas afleggen wanneer ze worden voorgedragen door de erkende opleidingsorganisatie (ATO) die verantwoordelijk is voor hun opleiding, nadat ze de toepasselijke onderdelen van de theorieopleiding hebben voltooid op een bevredigend niveau.

3)

De voordracht door een ATO blijft twaalf maanden geldig. Als de kandidaat er niet in slaagt om ten minste één theorie-examen af te leggen binnen voornoemde geldigheidsperiode, wordt de behoefte aan verdere opleiding bepaald door de ATO op basis van de behoeften van de kandidaat.

b)   Normen om te slagen

1)

Een kandidaat slaagt voor een schriftelijk examenonderdeel wanneer hij ten minste 75 % scoort van de punten die voor dat examenonderdeel kunnen worden behaald. Er is geen sprake van strafpunten.

2)

Tenzij anders bepaald in dit deel, wordt een kandidaat geacht het vereiste theorie-examen voor het betreffende bewijs van bevoegdheid als bestuurder of de bevoegdverklaring met succes te hebben afgelegd als hij voor alle vereiste onderdelen is geslaagd binnen een periode van 18 maanden, gerekend vanaf het eind van de kalendermaand waarin de kandidaat voor het eerst deelnam aan een examen.

3)

Een kandidaat moet opnieuw alle examenonderdelen afleggen, indien hij er voor een afzonderlijk schriftelijk examenonderdeel na 4 pogingen niet in geslaagd is een voldoende te behalen, of er niet in geslaagd is voor alle tests een voldoende te behalen binnen ofwel 6 zittingen, ofwel de in punt 2) hierboven vermelde periode.

Alvorens opnieuw aan de examens deel te nemen, moet de kandidaat verdere opleiding volgen bij een ATO. De omvang en reikwijdte van de vereiste opleiding worden bepaald door de opleidingsorganisatie op basis van de behoeften van de kandidaat.

c)   Geldigheidsperiode

1)

Een voldoende voor de theorie-examens blijft geldig:

i)

gedurende een periode van 24 maanden voor de afgifte van een LAPL of een bewijs van bevoegdheid voor privépiloten, zweefvliegtuigen of luchtballonnen;

ii)

gedurende een periode van 36 maanden voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid als beroepspiloot of een bevoegdverklaring voor instrumentvliegen (IR);

iii)

de perioden in i) en ii) worden geteld vanaf de dag waarop de kandidaat slaagt voor het theorie-examen in overeenstemming met punt b), 2).

2)

De voltooiing van het theorie-examen voor een bewijs van bevoegdheid als verkeerspiloot (ATPL) blijft geldig voor de afgifte van een ATPL gedurende een periode van 7 jaar, gerekend vanaf de meest recente geldigheidsdatum van:

i)

een IR aangeduid op het bewijs van bevoegdheid; of

ii)

voor helikopters, een typebevoegdverklaring voor een helikopter aangeduid op het bewijs van bevoegdheid

Klassikale theorielessen

Vanaf mei 2016 is het aantal wettelijke klassikale theorielessen naar 0 bijgesteld. Deze was al een jaar geleden teruggebracht van 100 naar 40 uur en nu is ook deze 40 uur wettelijk van de baan.

theorie eis

Je mag de theorie opleiding dus geheel volgens zelfstudie doen, ECHTER wij volgen de theorie syllabus van de AFF waarbij 100:45 uur totale theorie opleiding geldt met onderstaande verdeling;

  • Total required Pre-Homework time 13:40hrs
  • Total required Classroom time 40:30hrs
  • Total required Homework time 46:35hrs
  • Total required time 100:45hrs

Wij gebruiken ons e-learning programma voor de Pre- en Homework tijden en de 40:30 moeten klassikaal of met privéles worden ingevuld.

Naast deze verplichting worden (digitale) klassikale theorielessen erg op prijs gesteld vanwege de interactie tussen leraar en leerlingen.

Digitiale klassikale lessen

Naast het bijwonen van de klassikale theorielessen op de Vliegschool, bieden we ook de mogelijkheid om ze digitaal mee te volgen.

Via je email ontvang je een inlogverzoek en kan via een App deelnemen aan de klassikale theorielessen die gegeven worden op de Vliegschool.

De digitale optie is beperkt tot 4 deelnemers per les, want we geven de voorkeur aan de klassikale theorielessen op de Vliegschool vanwege een betere interactie met instructeur en medeleerlingen. Maar voor degene die in het buitenland zitten of niet makkelijk kunnen afreizen is dit een uitkomst. Ook bieden we de mogelijkheid om 1:1 privélessen te volgen via dit systeem. De prijs van één of meerdere digitale klassikale – of privé theorielessen is dezelfde als dat je op de Vliegschool aanwezig bent.

Aanmelden voor alle mogelijke opties kan je in de planning bij iedere theorieles of neem contact op met de planning 035-5771201.

Iedere praktijkinstructeur op onze vliegschool is bekend met de theorie en je kunt een tijd afspreken voor het doornemen van je vragen. Desnoods vóór of ná je praktijkles.

Diverse praktijk instructeurs hebben zich gespecialiseerd in het geven van theorielessen. Voor ieder vak hebben we een specialist. Als je een inhoudelijke vraag hebt neem je contact met ons op en wij regelen een afspraak tussen beide. Geef hierbij aan of je dit op de Vliegschool wilt of via een digitale sessie.

Frank
FrankNavigatie
Frederik
FrederikCommunicatie
Hans tHJ
Hans tHJPOF en AGK
Rutger
RutgerLuchtvaartwetgeving
Paul
PaulMeteorologie
Laurens
LaurensFysiologie

Producten