THEORIE OPLEIDING

THEORIE OPLEIDING 2018-07-05T15:19:38+00:00

In het voor- en najaar geven we klassikale theorie lessen in alle vakken voor het LAPL/PPL brevet. In combinatie met zelfstudie zorgen wij voor een gedegen theoretische basis voor je vliegcarrière.

De klassikale theorielessen worden erg op prijs gesteld vanwege de interactie tussen leraar en leerlingen. En vaak zien we vliegvriendschappen ontstaan.

Wij bieden de theorie-opleiding aan in combinatie met onze praktijkopleiding. Het alleen afnemen van de theorie-opleiding is bij ons niet mogelijk.

Dit is de 2018/2019 planning;

De lesavonden zijn op maandag en donderdag en duren van 19:00-22:00 uur. Om de tijd zo efficient mogelijk te benutten zou je een vliegles vooraf kunnen plannen of vanuit je werk direct naar ons toe kunnen komen. In overleg kunnen we ook het avondeten regelen.

Afhankelijk van de hoeveelheid lesstof zijn er 1 of meerdere avonden per vak gepland.

Vak Code Avonden
Meteorologie MET 3
Communicatie COM 2
Navigatie NAV 3
Fysiologie HPL 1
Vliegtuigtechniek AGK 3
Luchtvaartwetgeving LAW 1
Aerodynamica en Prestatieleer POF 3

 

We sluiten iedere maand af met een “theorie examen voorbereidingsavond” (TEVA) en behandelen dan de moeilijke vragen uit onze Drillster database en recent gestelde examenvragen van het CBR. Drillster is een online platform met up-to-date examenvragen. Het CBR neemt de theorie-examens af in opdracht van het CCV, welke op haar beurt weer een onderdeel is van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) afdeling luchtvaart.

Omdat de doorlooptijd bij het CBR nu ca. 3-4 weken bedraagt (het is druk bij het CBR met alle theorie examens die zij verzorgen), accorderen we je bij de eerste les van de maand voor de betreffende vakken. Zo kan je in onze zogenaamde “examenperiode” de examens bij het CBR kan maken. Zo blijft je kennis vers voor een optimale score.

Al onze leerlingen zijn welkom op de geplande data en je hoeft je niet aan te melden. Je kan zo vaak meedoen als je wilt en ons beleid is dat je 10 avonden verplicht op de vliegschool moet zijn. Iets wat prima haalbaar moet zijn voor deze serieuze hobby. Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd als je op zakenreis bent bijvoorbeeld, dus bieden we ook het volgen van de les op afstand. Hierover verder op deze pagina meer.

Je zou ervoor kunnen kiezen om de wat technischer vakken via de klassikale avonden te volgen en de makkelijkere vakken zoals Luchtvaartwetgeving, VFR Communicatie en Fysiologie via zelfstudie te leren. Kies je voor deze zelfstudie vakken, dan dien je te slagen voor onze officiële Drillster toetsen. Stuur ons een mail als je voor een toets bent geslaagd, waarna we je kunnen accorderen bij het CBR. Dit dient als een soort kwaliteitscontrole. Gezien de huidige wachttijd van ca. een maand bij het CBR, mogen we je ook al eerder accorderen. Een voorwaarde is wel dat áls we geen toets met een score van 75% voor je examen ontvangen, we je dan het examen gaan ontzeggen.

Sluit de agenda van de vakken niet goed bij je aan en wil je je voorbereiden op andere vakken, dan stellen we onze lesruimte gratis beschikbaar voor zelfstudie. Hier kan je ongestoord studeren, als er thuis even geen rust te vinden is.

Voor onze klassikale theorie lessen betaal je een vast tarief van €495,- voor in totaal dus 20 avonden per cyclus. Wil je gebruik maken van verschillende cycli omdat je het niet in 4 maanden wilt doen, dan is dat geen probleem. Als je uiteindelijk maar 10 avonden hebt meegedraaid. We tekenen na iedere avond je aanwezigheid af in onze theoriesyllabus.

Om theorie-examens te mogen doen heb je een toelatingsbewijs nodig van het CBR dat je aanvraagt via onze vliegschool.

Wij accorderen je pas als je deelneemt aan de klassikale theorie avonden of als je een geslaagde Drillster score weet te halen voor de zelfstudie vakken. Via MijnCBR kan je dan zelf een datum en examencentrum reserveren. Inloggen moet via je DigiD en betalen gaat ook gelijk via deze site. De prijs is momenteel €100,70 per vak.

Om het plaatje compleet te maken dien je ook rekening te houden met het aanschaffen van:

Je start dus met je aanvraag door het downloaden en invullen van het toelatingsbewijs. Onderteken en mail het formulier óf geef het af aan de balie van de vliegschool (i.v.m. de wet op de privacy is geen kopie paspoort/rijbewijs of ID-kaart meer nodig). Wij ondertekenen het als opleider en sturen het door naar het CCV. Je krijgt van het CBR/CCV een brief dat je bent toegelaten. Het toelatingsbewijs blijft 1 jaar geldig. Als je binnen die tijd geen enkel examen gedaan hebt, dan vervalt dit bewijs en moet je het opnieuw aanvragen. De aanvraag is gratis en duurt ca. 1 week.

Het digitale theorie-examen kan je afleggen op willekeurige data op één van de 20 CBR examencentra. Een digitaal examen maak je op een computer bij het CBR met een touch screen. Je kunt door het examen bladeren en eventueel vragen markeren om deze later na te lezen en te beantwoorden.

Je moet rekening houden met het behalen van alle examens binnen 18 maanden na het halen van het eerste examen, waarin je aan maximaal zes examenzittingen deel mag nemen. En je hebt maximaal 4 herexamens per vak. Een examenzitting is een periode van 10 aaneengesloten dagen. Dus je hoeft de examens niet op 1 dag te doen, maar je kan ze spreiden binnen 10 dagen. We noemen dat het 10 dagen “window”, waarvan je er dus 6 hebt. Let op dat alle resultaten vervallen als je niet binnen de 18 maanden na het eerste examen alle theorie-examens hebt afgerond. Een vak heb je pas gehaald als je een score van 75% of meer behaald. Pas dan ontvang je je theoriecertificaat.

Binnen 24 maanden nadat je het laatste theorievak hebt gehaald moet je de PPL/LAPL Skill-Test (het praktijk examen) hebben afgerond.

De volledige wettelijke kaders van de theorie-opleiding zijn te vinden in FCL.025.

FCL.025   Theorie-examens voor afgifte van bewijzen van bevoegdheid

a)   Verantwoordelijkheden van de kandidaat

1)

Kandidaten moeten de volledige examenreeks voor een specifiek bewijs van bevoegdheid of specifieke bevoegdverklaring afleggen onder de verantwoordelijkheid van één lidstaat.

2)

Kandidaten mogen het examen pas afleggen wanneer ze worden voorgedragen door de erkende opleidingsorganisatie (ATO) die verantwoordelijk is voor hun opleiding, nadat ze de toepasselijke onderdelen van de theorieopleiding hebben voltooid op een bevredigend niveau.

3)

De voordracht door een ATO blijft twaalf maanden geldig. Als de kandidaat er niet in slaagt om ten minste één theorie-examen af te leggen binnen voornoemde geldigheidsperiode, wordt de behoefte aan verdere opleiding bepaald door de ATO op basis van de behoeften van de kandidaat.

b)   Normen om te slagen

1)

Een kandidaat slaagt voor een schriftelijk examenonderdeel wanneer hij ten minste 75 % scoort van de punten die voor dat examenonderdeel kunnen worden behaald. Er is geen sprake van strafpunten.

2)

Tenzij anders bepaald in dit deel, wordt een kandidaat geacht het vereiste theorie-examen voor het betreffende bewijs van bevoegdheid als bestuurder of de bevoegdverklaring met succes te hebben afgelegd als hij voor alle vereiste onderdelen is geslaagd binnen een periode van 18 maanden, gerekend vanaf het eind van de kalendermaand waarin de kandidaat voor het eerst deelnam aan een examen.

3)

Een kandidaat moet opnieuw alle examenonderdelen afleggen, indien hij er voor een afzonderlijk schriftelijk examenonderdeel na 4 pogingen niet in geslaagd is een voldoende te behalen, of er niet in geslaagd is voor alle tests een voldoende te behalen binnen ofwel 6 zittingen, ofwel de in punt 2) hierboven vermelde periode.

Alvorens opnieuw aan de examens deel te nemen, moet de kandidaat verdere opleiding volgen bij een ATO. De omvang en reikwijdte van de vereiste opleiding worden bepaald door de opleidingsorganisatie op basis van de behoeften van de kandidaat.

c)   Geldigheidsperiode

1)

Een voldoende voor de theorie-examens blijft geldig:

i)

gedurende een periode van 24 maanden voor de afgifte van een LAPL of een bewijs van bevoegdheid voor privépiloten, zweefvliegtuigen of luchtballonnen;

ii)

gedurende een periode van 36 maanden voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid als beroepspiloot of een bevoegdverklaring voor instrumentvliegen (IR);

iii)

de perioden in i) en ii) worden geteld vanaf de dag waarop de kandidaat slaagt voor het theorie-examen in overeenstemming met punt b), 2).

2)

De voltooiing van het theorie-examen voor een bewijs van bevoegdheid als verkeerspiloot (ATPL) blijft geldig voor de afgifte van een ATPL gedurende een periode van 7 jaar, gerekend vanaf de meest recente geldigheidsdatum van:

i)

een IR aangeduid op het bewijs van bevoegdheid; of

ii)

voor helikopters, een typebevoegdverklaring voor een helikopter aangeduid op het bewijs van bevoegdheid

Naast het bijwonen van de klassikale theorielessen op de vliegschool, bieden we ook de mogelijkheid om ze op afstand te volgen.

Via je email ontvang je een inlogverzoek en kan via een App deelnemen aan de klassikale theorielessen die gegeven worden op de vliegschool.

De digitale optie is beperkt tot 4 deelnemers per les, want we geven de voorkeur aan de klassikale theorielessen op de Vliegschool vanwege een betere interactie met instructeur en medeleerlingen. Maar voor degene die (tijdelijk) in het buitenland zitten of niet makkelijk kunnen afreizen is dit een uitkomst. Ook bieden we de mogelijkheid om 1:1 privélessen te volgen via dit systeem. De prijs is dezelfde als dat je op de vliegschool aanwezig bent.

Voor ieder theorievak hebben we een vlieginstructeur als specialist. Als je een inhoudelijke vraag hebt neem je contact met ons op en wij regelen zonodig een afspraak tussen leerling en instructeur.

Naast deze klassikale theorielessen kan je ook privé theorielessen boeken met je eigen praktijkinstructeur. Mocht een vliegles niet doorgaan vanwege het weer, dan is dit een mooi alternatief.

Frank
FrankNAV en MET
Frederik
FrederikCOM, HPL en LAW
Hans tHJ
Hans tHJPOF en AGK
Rutger
RutgerLAW en NAV
Paul
PaulMET, AGK en POF
Laurens
LaurensHPL