Incidenten melden

Met veiligheid in het achterhoofd kun je hier (anoniem) een incident, voorval of airprox/near miss melden.

De Verordening (EU) nr. 376/2014 voor het melden van voorvallen in de burger- en kleine (niet commerciële) luchtvaart is sinds 15 november 2015 van kracht. Een luchtvaartvoorval is elke veiligheid gerelateerde gebeurtenis:

  • die een luchtvaartuig, de inzittenden of andere personen in gevaar brengt of zou kunnen brengen,
  • die in het bijzonder een ongeval of een ernstig incident omvat.

Je kunt melding maken via VSH, gebruik daarvoor onderstaand formulier. Of doe je melding bij de ILT of via de meldingen-website van EASA. Bij alle drie mag natuurlijk ook.

Kies je ervoor om via Vliegschool Hilversum de melding door te geven, gebruik dan onderstaand formulier. Nogmaals: het mag anoniem.

Ons doel is niet om sancties op te leggen. Afhankelijk van de melding worden partijen benaderd door onze Safety Manager voor een objectieve beoordeling en collega vliegers geïnformeerd via onze Nieuwsbrieven om herhaling te voorkomen.

Geef tekstueel de situatie weer of gebruik bijvoorbeeld de site Inzicht VliegverkeerFlightradar 24 of deze historische METAR site om e.e.a. te verduidelijken. Vermeld daarbij datum, tijdstip, betrokken vliegers/vliegtuigen, weersgesteldheid etc.