Koolstofmonoxide meters in de cockpit

Om de cabine te verwarmen maken onze vliegtuigen gebruik van lucht die over het uitlaatspruitstuk stroomt. Een risico hiervan zijn dampen die via spleten en af dichtingen van het spruitstuk ontsnappen. Dit kan koolstofmonoxide (CO) vergiftiging veroorzaken.

Hieronder zie je een afbeelding van de CO melder in de cockpit. De bovenste geeft een CO veilige situatie weer.

Koolstofmonoxide melding GOED

Deze volgende afbeelding geeft aan dat er CO gedetecteerd is. Sluit in dit geval onmiddellijk de verwarming uit, zet de ventilatieroosters open en landt zo snel als mogelijk.

Koolstofmonoxide melding NIET GOED

Related Posts